Anvisningar och råd vid…

 

I vårt goda samhälle finns det små häften med ”Anvisningar och råd vid….”. Dessa små häften är framtagna under lång tid. Det skrivs krönikor, debattinlägg och reflektioner om dessa. Det diskuteras ofta hur dessa kan användas och tolkas. Vi gillar att reflektera över dem vid alla tänkbara tillfällen. Vid middagar, i utbildningen, i media och debatter, det är kul.

 

Vid oenighet om fakta, konspirationsteorier och faktaresistens.

 

När någon har fastnat i att olika teorier som i hens huvud har blivit till fakta så är det enklaste sättet att ta fram ”Anvisningar och råd vid oenighet om fakta, faktaresistens och konspirationsteorier”

 

Där kan vi bland annat läsa att det viktigaste i dessa situationer är att ta bort det som orsakar oenigheten och att det är oftast hot, rädsla och makt. När dessa krafter är inblandade så reagerar människor oklokt. Man blir övertygad, förblindad och dogmatisk. Bara att ta fram häftet brukar kyla av situationen så att hot, rädsla om makt försvagas och avtar i kraft.

 

I häftet kan man bland annat läsa:

  1. Kyl av. Ta bort hot, rädsla och makt. Beakta de sociala situationerna.

  2. Förstå varandra. Se den andras situation, känslor och historia. Förstå den andras syn på verkligheten. Se den andras faktasyn. Förstå att alla är människor och styrs av mänskliga drifter som förblindar.

  3. Ta fram underlaget för bägge parters fakta. Respektera utan att behöva acceptera.

 

Därefter använder vi våra vanliga metoder för beslutsfattande. Nämligen parallella utredningar med vattentäta skott, demokratitriangeln och professorskolegier. Strukturen kan med fördel användas i allt från små enkla situationer till mer komplexa och uppstressade situationer.

 

Förenklat kan man säga:

Kyl av. Förstå varandra (även den blockerade ska förstå varandra). Se på källorna till uppfattningarna. När det så småningom uppkommer en situation utan hot, rädsla och makt så är det dags för att reflektera och syntetisera. Först då kommer demokratitriangeln fram.

 

Fotnot.

Att få bort hot, rädsla och makt är mycket svårt och tar tid. Det krävs att även den hotade och skrämda ska vara villig att kyla av sig. En bra metod för detta är att tillsammans titta på en bild och reflektera över den. Det finns många olika sådana bilder att välja mellan.

Tillbaks