Miljö

Vi har inga större miljöproblem.

Vi har effektiv kontroll på hur vi påverkar miljön.

 

Om någon skulle göra något som är dåligt för miljön så förlorar hen på det. Både på kort och lång sikt.

 

Våra arkivarkeologer har hittat ett dokument där vi kan se att ni troligen haft stora problem med att ni förstörde biotoper, spridde gifter och orsakade klimatförändringar. Det verkar både hemskt och dumt. Dokumentet förklarar hur ni tog er ur problemet.

Även om dokumentet är ganska ointressant för oss så har vi valt att publicera det här. För er skull.

Dokumentet

Hittat av arkivarkeologerna från tiden efter Tramid.

 

Det löste sig när vi började tillämpa miljötrappans sätt att tänka.

Plötsligt togs en mängd initiativ. Initiativ som ledde till konkreta aktiviteter. Det var inte så svårt när vi väl bestämt oss. Mycket skada hann vi göra, men tillsammans med naturen så reparerar vi så mycket vi kan.

Koldioxidhalten i luften hög, men den sjunker i ganska bra takt. Vi har fått bort det mesta av överskottskolet från luften.

 

Miljögifterna har vi koll på.

 

Vi har mycket reservat och någon risk för att arter och biotoper ska utrotas finns inte, men vi har bra koll på det.

 

Vi använder inte mer resurser än vad vi har tillgång till.

Numer har vi koll på att vi inte gör något dumt.

Hur vi fick pengar till att rädda jorden från klimat- och miljöförstöring.

Idag vet vi av erfarenhet att det är olönsamt att förstöra, vi har ett sådant system.

 

Under andra halvan av nittonhundratalet och första halvan av tvåtusentalet så var det annorlunda. Många berikade sig genom att förstöra jorden. Det var allmänt spritt och snikenheten gick före det mesta. Dessutom krävde dessa människor respekt och goda pensioner, trots att de förstört sin och de efterkommandes miljö.

Den som förstör ska rätta till det hela. Det är en bra tanke så dåtidens politiker bestämde att alla som levt på att förstöra jorden skulle betala för omställningen.

 

Hälften av pensionerna investerades i att stoppa klimatförändringar, rädda arter och biotoper, samt att ta hand om föroreningar. Det gav en injektion till de hållbara näringarna och så blev det hela självgående. Eftersom de med hög pension förstört mest så belastades inte de som hade låg pension.

Men snikenheten fortsatte att förstöra. Vissa blev fortfarande rika på att förstöra. Då infördes avgifter på allt som förstörde. Pengarna användes till att rädda det som räddas kunde. Tillexempel så fick alla som avverkade koldioxidlagrande träd betala en avgift.

 

Banker och fondbolag tvingades att sluta investera i skadlig verksamhet.

Så kunde ingen längre blir rik på att förstöra.

Så räddade vi den biologiska mångfalden.

Massutrotningar har skett några gånger. Den massutrotning som påverkat oss mest är den som människan satte igång. Plötsligt vart det mycket bråttom att stoppa utrotningarna.

Det hela vände när människorna bestämde sig för att sätta stopp. Det var ganska enkelt, men verkade helt omöjligt innan människorna bestämde sig.

 

Lösningen var att:

  • En tredjedel av markytan avsattes för fri utveckling. Det är viktigt att få med alla biotoper.
    En liten del kräver viss vård för att kompensera för den utrotning som vi inte kunde rädda, men det mesta sköter sig själv. Ibland kan vi röja stigar när det behövs och skapa hinder för brand och andra katastrofer när det är nödvändigt.

  • En tredjedel använder vi för att skapa en bra livsmiljö för människor. Vi brukar marken hållbart. Det är jordbrukslandskap med hög biologisk mångfald det är skogslandskap med långsiktigt skogsbruk, det är parker, hus och trädgårdar med klokt tänkande.

  • En tredjedel av jorden använder vi lite mer vårdslöst, som vi vill, för produktion och byggande och intensivodlande.
    Den del som vi använder vårdslöst har minskat kraftigt under de senaste seklerna eftersom det är onödigt att förstöra så mycket, det behövs ju inte.

Tillgång till investeringskapital

Arkivarkeologerna har hittat ett dokument från er tid eller kanske så kommer det från Tramid. Där framgår det att man kunde låna pengar till projekt som var dåliga för samhället. Speciellt enkelt verkar det ha varit att låna till stora långsiktiga projekt.

 

Så har vi det inte nu. Det går bara att finansiera sådana projekt som är bra för samhället.

 

Ett av dokumenten finns bland de Kyrelliska böckerna under fliken ”Berättelser”

Synen på miljöfrågor

Eftersom vi hade stora problem med att vi förstörde vår planet så började vi tillämpa Miljötrappan när vi tänkte på hållbar utveckling. Det fungerade bra och resultaten var tydliga.

Miljötrappan hittar du här www.miljotrappan.se

 

 

Sajtens webbadress är www.festalius.se

Sajten är ett konstprojekt av Erik Winqvist.

Målningar av Lotta Lagercrantz. Några av Siri Iversen-Ejve och Henrik Ivarsson. Teckningar Ella Bäckman. Teckningar av gubbar Anton Bäckman.

Här kan du läsa om PROCESSEN (hur projektet utvecklas)  klicka  

Utopiportalen med andra positiva framtidsvisioner  www.braframtid.se   

 

Projektet leds av www.musikochteater.se  

Där finns Festalius ambassad och informatören Frej Ahlqvist.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now