Framtidsvisioner från er tid

Våra arkivarkeologer har upptäckt en stor mängd framtidsvisioner från er tid. Nästan alla handlar om det som sedan hände i tidsbubblan Tramid.

Nästan alla är dystopier. Många är bra och väl värda att ta del av, men de handlar om eländiga saker. Tänkte ni verkligen så negativt att ni bara kunde skapa dystopier?

Blev dessa dystopier självuppfyllande eller fungerade de avskräckande? Våra forskar fortsätter att undersöka.

Vi har hittat många dystopier från er tid, men vi tycker inte att det är vår uppgift att sprida dem.

Numer tror vi att framtidsvisioner fämst ska visa på vad vi vill eller kanske hur vi vill att samhället ska utvecklas.

En vision kan oft vara självuppfyllande, tror vi.

Till utopierna Klicka här   

omslag 1.jpeg

Den fövånade är tecknad av Anton Bäckman